Préstamos del Banco Central Europeo a bancos en España e Italia desde 2008 / European Central Bank lending to banks in Spain and Italy since 2008

Spain Italy Gross Lending ECB Apr 2013