Exportaciones e importaciones en porcentaje sobre el total en España desde 1950 / Exports and imports as percentage of total in Spain since 1950

Spain Exports Imports Apr 2014